Kontaktet av oss?

Dersom du kontakter oss som privatperson

§ Alle våre oppdragsgivere skal vaske sine adresseregistre mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund før kampanjestart hos oss og løpende hver måned. Dersom du er reservert, men allikevel har blitt oppringt, kan dette skyldes at du har et eksisterende kundeforhold hos tilbyder.

Man er ikke forpliktet å vaske mot Brønnøysund- registeret om det finnes et eksisterende kundeforhold mellom tilbyder og kunde.

Dersom du på tross av denne info mener du er kontaktet, uten at det kan foreligge en riktig anledning for denne kontakt, ønsker vi at du gir oss beskjed. Vi vil da sjekke opp anledningen til kontakten og du vil, innen kort tid, motta en tilbakemelding fra oss eller tilbyder på dette. Viktig at du legger igjen telefonnummeret du har blitt kontaktet på i mailen til oss.

Dersom du kontakter oss på vegne av en bedrift

Du kan reservere deg mot telefonsalg og uadressert reklame på brønnøysundsregistrene, men dette vil ikke bli hensyntatt dersom henvendelsen gjelder en bedrift du er tilknyttet. Dersom du ikke ønsker henvendelser pr. telefon til din bedrift, vennligst send oss en mail på dette, så legger vi den aktuelle bedriften og telefonnummer inn i vårt sperreregister. Du vil da ikke oppleve å få noen form for henvendelse fra oss.

Ta gjerne kontakt for å høre mer om hva vi kan gjøre for dere!